پنج شنبه 20 شهریور 1399
خانه / شبکه و اینترنت / با خطاهای مودم آشنا شوید

با خطاهای مودم آشنا شوید

آشنایی با خطاهای مودم

خطای600- اگر سیستم  کاربر در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمائید این خطا رخ می دهد .

خطای 602 – راه انداز Port  هیچگونه اعتباری ندارد .

 

 

خطای 603 – Port درحال حاضر باز است و برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را  مجددا راه اندازی و ریست کنید .

خطای 604 – بافر شماره گیری ، بیش از حد کوچک است.

خطای 605 – اطلاعات نادرستی مشخص شده است.

 

آشنایی با سایر خطاهای مودم

605- نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند.

606- Port شناسائی و نمایان نمی شود.

607- ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار میباشد.

608- راه انداز مودم نصب نشده.

609- راه انداز مودم شناسائی و نمایان نشده .

610- بافر نخواهد داشت .

611- اطلاعات مسیر یابی قابل دسترسی نیست .

612- مسیر درست را نمی تواند پیداکند.

613-نرخ فشرده سازی بی اعتبار برای داده ها انتخاب شده.

614- سر ریزی بافر اتفاق افتاده .

615- Port پیدا نشده .

616- یک درخواست نا همزمان در جریان است.

617- Port یا دست گاه درحال حاضر قطع است.

618- Port باز نمی شود . (این خطا زمانی اتفاق میافتد که یک برنامه از Port استفاده کند.)

619- Port قطع است. (این خطا زمانی انجام می شود که یک برنامه از Port استفاده کند.)

خطاهای مودم

620- هیچ نقطه ی پایانی وجود نخواهد داشت .

621- در توانش نیست فایل دفترچه ی راهنما ی تلفن را باز نماید.

622- فایل دفترچه ی تلفن را نمی تواند بار گزاری کند.

623- نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.

624-نمی شود روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.

625- اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن دیده می شود .

626- این خطا نشان می دهد که  رشته را نمی تواند بار گزاری کند.

627-کلید را نمی تواند پیدا کند.

628- Port قطع شده.

629- Port به وسیله ی دستگاه راه دور قطع می شود.(سازگار نبودن برنامه ی راه انداز مودم با برنامه ی ارتباطی).

630- Port به دلیل از کار افتادگی سخت افزار قطع است.

631- Port به وسیله کاربر قطع شده است .

632- اندازه ی ساختار داده غلط است.

633- Port درحال حاضر مورد استفاده است و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده.(راه انداز درستی بر روی مودم نصب نشده).

634- نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت بکند .

635- خطا مشخص نشده.

636- دستگاه غلطی به Port بسته شده است .

637- رشته Stringنمی تواند تغییر پیدا کند.

638- زمان درخواست پایان یافته.

639- شبکه ی نا همزمان قابل دسترسی نیست.

640- خطای NetBIOS اتفاق افتاده است .

641- سرور نمیتواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را در اختیار بگیرد.

642- یکی از اسامی NetBIOS شما درحال حاضر روی شبکه ی راه دور ثبت می گردد.( دو کامپیوتر می خواهند با یک نام وارد شوند.)

643- Dial-up adaptor در قسمت Network ویندوز وجود نخواهد داشت.

644- شما Popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.

645- Authentication داخلی اشکال پیدا کرده.

646- Account در این موقع روز امکان log on وجود نخواهد داشت.

647- حساب قطع میباشد .

648- اعتبار Password تمام شده .

649- حساب اجازه ی دستیابی راه دور (Remote Access) را نخواهد داشت.(به نام کلمه ی عبور اجازه ی Dial-up داده نشده است.)

650- سرور Remote Accessپاسخ نمیدهد.

651- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده خطائی را گزارش کرده است.(اشکال پیش آمده از مودم شماست.)

652- پاسخ نا مشخصی از دستگاه در یافت می شود.

653- Macro (دستور العمل کلان) .ماکرو خاسته شده به وسیله راه انداز در لیست فایل .INF موجود ناست.

654-یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به ماکرو نامشخص اشاره می کند .

655- (پیغام) در فایل .INF دستگاه دیده نمی شود.

656- دستور العمل (ماکرو Default Off ) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نا مشخص است.

657-فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود.

658- اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی میباشد.

659- فایل INI. رسانه به نام نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.

660- فایل INI. رسانه برای این فرمان پاسخی نخواهد داشت.

661- فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است.

662- تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF دستگاه صورت نگرفته است.

663- فایل INI. رسانه به نوع نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.

664- نمی تواند به حافظه اختصاص دهد.

665- Port برای Remote Access پیکر بندی نشده.

666- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده در حال حاضر کار نمی کنند.

667- فایل INI. رسانه را نمی تواند بخواند.

668- اتصال از بین رفته است.

669- پارامتر بکار گرفته شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار میباشد.

670- نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند.

671- نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.

672- نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.

673- نمی تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند.

674- نمی تواند بیشترین حد اتصالBPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.

675- نمی تواند بیشترین حد BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.

676- خط اشغال است.(رایج ترین خطا است و البته با توجه به تجربه ی من این خطا زمانی که راه انداز مودم به درستی نصب نشده باشد هم رخ میدهد .پس با برخورد با این خطا نگران نباشید.

677- شخص بجای مودم پاسخ میدهد.

678- پاسخی وجود نخواهد داشت.

679- نمی تواند عامل را پیدا کند.

680-خط تلفن وصل نیست .

681- یک خطای کلی به وسیله دستگاه گزارش داده میشود.

682- Writing section Name دچار مشکل شده.

683- Writing device name با مشکل مواجه است.

684- device name .684 writing با مشکل رو به رو است .

685- Writing maxconnectbps با مشکل رو به رو است .

686- Writing maxcarrierBPS با مشکل رو به رو است .

687- user writing با مشکل رو به رو است .

688- Default Off Writing با مشکل رو به رو است .

689- Reading Default Off با مشکل رو به رو است .

690- فایل INI. رسانه خالی است.

691- دسترسی صورت نمی گیرد زیرا نام و کلمه ی عبور روی دومین بی اعتبار است.

692- سخت افزار در درگاه یا دستگاه های متصل شده از کار افتاده است .

693- Binary macro با مشکل رو به رو است .

694- خطای DCB یافت نشد.

695- ماشین های گفتگو آماده نیستند.

696- راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل رو به رو است .

697 � Partial response Looping با مشکل رو به رو است .

698- پاسخ نام کلیدی در فایل .INF دستگاه در فرمت مورد نظر ناست.

699- پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است.

700- فرمان متصل به فایل .INF دستگاه بیش از حد طولانی است.

701- دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده به وسیله گرداننده .COM تغییر میابد.

702- پاسخ دستگاه زمانی در یافت می گردد که هیچ کس انظار نخواهد داشت.

703- در فعّالیت کنونی مشکلی ایجاد شده.

704- شماره ی callback غلط است.

705- مشکل invalid auth state .

706- invalid auth state دچار مشکل شده.

707- علامت خطا یاب X.25.

708- اعتبار حساب تمام شده است .

709- تغییر پسورد روی دومین با مشکل رو به رو شده.

710- در زمان ارتباط با مودم ، شما خطا های سری بیش از حد اشباع شده ، دیده می شود.

711- Rasman initialization صورت نمی گیرد.

712- در گاه Biplex در حال اجرا است. چند لحظه بعد دوباره شماره بگیرید.

713- مسیر های ISDN فعال در خط اصلی قطع است.

714- کانالهای ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمیباشد .

715- به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن ، خطا های فراوانی رخ می دهد.

716- پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده است.

717- آدرس های IP در static pool remote access IP وجود نخواهد داشت.

718- مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است.

719- PPP به وسیله دستگاه راه دور پایان میابد .

720- پروتکل های کنترل PPP پیکر بندی نشده.

721- همتای PPP پاسخ نمی دهد.

722- بسته ی PPP بی اعتبار است.

723- شماره تلفن ، از جمله پسوند و پیشوند ، بش از حد طولانی است.

724- پروتکل IPX نمی تواند بر روی در گاه Dial �Out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX است.

725- IPX نمی تواند روی Port (در گاه) Dial �in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.

726- پروتکل IPX نمی تواند برای Dial- out روی بیش از یک درگاه و در یک زمان استفاده شود.

727- مودم نمی تواند به فایل TCPCFG.DLL دست یابد.

728- مودم نمی تواند آداپتور IP متصل به Remote Access را پیدا کند.

729- slip استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود.

730- ثبت کامپیوتر کامل ناست.

731- پروتکل پیکر بندی نمی شود.

732- توافق بین PPP صورت نگرفته است.

733- پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه سرور موجود ناست.

734- پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .

735- آدرس مورد نیاز به وسیله سرور رد می شود .

736- کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می کند.

737- نقطه برگشت LOOPBACK DETECTED) ) شناسائی و نمایان شد .

738- سرور آدرس را مشخص نمی کند.

739- سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.

740- دستگاههای TAPI که برای remote access پیکر بندی می شوند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند.

741- کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید.

742- سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .

743- سرور راه دور به encryption نیاز دارد.

744- نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که به وسیله سرور راه دور در نظر گرفته شده است.

745- یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده dial-up Networking. را دوباره نصب کنید.

751- شما ره ی callback شما کاراکتر بی اعتبار است.فقط این کاراکتر ها مجاز میباشند: – ، ( ، ) ، W، T ، P ، Space ، @ و 0 تا 9.

752- در زمان پردازش Script یک خطای نحوی صورت می گیرد .

753- اتصال نمی تواند قطع شود زیرا به وسیله مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده .

754- سیستم قادر به یافتن bundle چند اتصالی ناست .

755- سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار ناست. زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی است .

756- این اتصال درحال حاضر در حال شماره گیری است.

757- خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شود . اطلاعات بیشتر را مطالعه کنید.

758- اشتراک اتصال اینترنت درحال حاضر روی این اتصال میسر می گردد.

760- در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی این خطا رخ می دهد.

761- در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا رخ می دهد.

763- اشتراک اتصال اینترنت فعال ناست و یا دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده وجود دارد .

764- دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .

765- اشتراک اتصال اینترنت میسر ناست . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گزاری اتوماتیک IP مورد نظر است.

766- سیستم نمی تواند هیچ گواهی را بیابد.

767- اشتراک اتصال اینترنت میسر ناست . اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب میگردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده .اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .

768- به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی گیرد .

769- مقصد مشخصی قابل دستیابی ناست.

770- دستگاه راه دور تلاش برای برقراری ارتباط را نمی پذیرد.

771- اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال است .

772- سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن در اختیار سازگاری نخواهد داشت .

773- امکان ایجاد اتصال میسر ناست زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .

774- به دلیل از کار افتادگی ، موقتا اتصال صورت نمی گیرد .

775- مکالمه تلفنی به وسیله کامپیوتر راه دور قطع شد.

776-مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد ، زیرا مقصد خواسته است که یک ویژگی را حفظ کند.

777- اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر دستگاه های ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل شده اند.
778- تایید هویت سرور امکان پذیر نیست .

779- برای برقراری dial � out این اتصال باید از Smartcard استفاده کرد .

780- عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار است .

781- تلاش برای رمز گزاری صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نشد.

782- ترجمه آدرس شبکه در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .

783- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی یابد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد .(اتصال آداپتور LAN را چک کنید .)

784- در حالی که این اتصال را در زمان logon استفاده می کنید ، شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard است . چنانچه بخواهید آن را زمان log onاستفاده نمائید باید برای استفاده از user name روی کارت smart آن را پیکر بندی کنید.

785- در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمیتوانید شماره گیری کنید. زیرا برای استفاده از یک
Smartcard پیکر بندی نشده است.

786- مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا هیچ گواهی نامه ی معتبری برای تصدیق امنیت روی کامپیوتر
شما وجود نخواهد داشت .

787- اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمیتواند کامپیوتر راه دور Authentication نماید .

788- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه است.زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامتر های سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .

789- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پرداز شی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است.

790- تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تائید گواهی نامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر ناست.

791- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا خط مشی امنیتی برای اتصال یافت نمی شود.

792- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است.

793- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند.

794- ویژگی Radius این کاربر PPP ناست.

795- ویژگی Radius نوع تونلی برای این کاربر نادرست میباشد.

796- ویژگی Radius نوع خدمات برای این کاربر نه قالب بندی می شود و نه به صورت CALLBACK قالب بندی
می شود.

797- مودم پیدا نشد.

798- گواهی نامه ای شناسایی نمی شود که بتواند که بتواند در پروتکل قابل ارائه استفاده شود .

799- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیگردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد .

800- مودم قادر به ایجاد اتصال VPN ناست یا سرویس دهنده VPN در دسترس ناست.

درباره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *