پنج شنبه 20 شهریور 1399
خانه / رایانه / تعدادی نمونه سوالات تشریحی سخت افزار

تعدادی نمونه سوالات تشریحی سخت افزار

در این بخش از وبلاگ عارف رایانه چند سری از سوالات تشریحی سخت افزار کامپیوتر را برای شما آماده کرده ایم. چه دانشجوی کامپیوتر باشید و چه نباشید ، این سوالات به درد شما خواهد خورد. پس با دقت مطالعه کنید تا اطلاعاتتان افزایش یابد.

سوالات تشریحی سخت افزار
سوالات تشریحی سخت افزار

نمونه سوالات تشریحی سخت افزار – شهرستان بم – طراح : ابراهیم پور

انواع کیس ایستاده را نام ببرید .

رنگ هر یک از سیم های خروجی منبع تغذیه که ولتاژ آن ذکر شده ، را بنویسید.

v12- ، v5+ ، SB ، PS-ON

 

باز بودن شکافهای توسعه در پشت کیس چه معایبی دارد ؟

کانکتور ………………. برای دستگاه های ذخیره سازی استفاده می شود .

دو تفاوت مهم بینFSB و BSBرا بنویسید .

سیکل ساعت را تعریف کنید و واحد سرعت ساعت داخلی را بنویسید .

اجزای تشکیل دهنده سیستم خنک کننده را نام ببرید .

اصطلاح OverClock به چه معنی است ؟

به درگاه موازی اصطلاحاً درگاه ، …………… گفته می شود ، طول مطمئن کابل برای آن ………. و سرعت ارسال داده ها در آن …………………..است .

حداکثر سرعت نشان دهنده چیست ؟

سه مورد از کارهای بایاس را بنویسید.

انواعRAIDرا نام ببرید و کاربرد آنها را بنویسید .

سرعت چرخش دیسکهای سخت از نوع اسکازی ……………………تا ………………..دور در دقیقه و از روش ……… برای انتقال اطلاعات استفاده می کند .

انواع استاندارد DVI را نام ببرید و ویژگی های آنها را بنویسید .

اجزای تشکیل دهنده کارت صدا را نام ببرید .

انواع مودم را نام ببرید .

وظیفه کنترل کننده صفحه کلید چیست ؟

کارDSP در موس های نوری چیست ؟

زمان پاسخ در LCD ها معرف چیست ؟

دو جزء مهم مدارهای کنترلی چاپگرهارا نام ببرید .

عناصر سیستم لیزر در چاپگرهای لیزری را نام ببرید .

نمونه سوالات تشریحی سخت افزار سری دوم

1- سیگنال power good چیست و تفاوت ان باPower onچیست ؟ 1(نمره)

2- خصوصیات منبع تغذیه atxراشرح دهید ؟ 5/1(نمره)

3- تفاوت بین حافظه نهان سطح یک وحافظه نهان سطح دوجیست ؟ 5/1(نمره)

4- سرعت ساعت پردازنده را چگونه می توان تشخیص داد؟ 5/1(نمره)

5- حافظه نهان در پردازنده به چه منظوری استفاده می شود؟ 1(نمره)

6- گذر گاه را تعریف کنید وانواع انرانام ببرید؟ 1(نمره)

7- کار postچیست؟ 1(نمره)

8- درگاههای مختلف وتفاوت بین ان هارا توضیح دهید؟ 1(نمره)

9- چیپ ست چه فاکتورها وویزگیهای از یک سیستم تعیین میکند؟ 1(نمره)

10- سه نوع واسط انتقال اطلاعات از دیسک سخت به برد اصلی را نام برده وتفاوت انها

چیست ؟ 2(نمره)

11- RAID0وraid1 راتوضیح دهید؟ 1(نمره)

12- انواع سوکت های مورد استفادهدر حافظه اصلی کدامند؟ 1(نمره)

13- عملکرد DSLراتوضیح دهید و وظایف کارت شبکه را نام ببرید ؟ 5/1(نمره)

14- مفاهیم پیکسل وتفکیک پذیری را توضیح دهید؟ 1(نمره)

15-4 الگوی بکار رفته در صفحه نمایشLCDکدامند وزمان پاسخ وزاویه دید در این نوع صفحه نمایشرا توضیح دهید؟ 5/1(نمره)

16- خطرات مختلف ناشی ازکار باصفحه نمایش LSDچیست؟ 5/1(نمره)

نمونه سوالات تشریحی سخت افزار- استان کرمان سری سوم

الف) هریک ازموارد زیرراتعریف کنید(هرکدام 5/0)

1- Power supply 2- DMA

3- گذرگاه 4- Over Lock

5- برداصلی 6- چیپ ست

7- سوکت 8- کنترلر دیسک

9- ROM Bios 10- سیم یچ صوتی

11- SPD 12- درگاه Fire Wire

13- Post Card 14- Nortbridge

15- Polling 16- سیکل ساعت

17- تراشه Super I/O 18- Raid 0

19- جامپر 20- تکنیک Hyperthread

ب) جاهای خالی راباکلمات مناسب پرکنید(هرکدام 5/0)

1- وقتی منبع تغذیه نتواندخروجی موردتایید راتامین کند سیگنال . . . . . . . . . . . سیستم راوادار به راه اندازی مجدد می کند.

2- این کانکتور برای دستگاههایی مانند دستگاه ذخیره سازی (دیسک سخت ) استفاده می شود وبه نام . . . . . . . . . مشهور است.

3- پردازنده . . . . . . . . . . . . برای اجرای دستورات ساده ومنفرد وپردازنده . . . . . . . . . . . برای اجرای دستورات پیچیده طراحی شده است .

4- حافظه نهان . . . . . . . . . . برای انتقال داده بین Ram وپردازنده وحافظه نهان . . . . . . . . . . برای انتقال داده بین Ram ووسایل ذخیره سازی مورداستفاده قرارمی گیرد.

5- سرعت ساعت خارجی نشان دهنده سرعت . . . . . . . . . . . است .

6- گذرگاهی 32 بیتی باسرعت 800 مگاهرتز عمل می کند دریک ثانیه . . . . . . . . . . . مقدار داده را می تواند به پردازنده منتقل نماید.

7- میزان سرعت ساعت راوسیله ای بنام . . . . . . . . . . . . . . . تعیین می کند.

8- روشی که چندین پردازشگر به طور جداگانه بایکدیر دربرداصلی کار می کنند . . . . . . . . . . نام دارد.

9- گذرگاهی که مستقیما بدون استفاده از Southbridge باحافظه اصلی رایانه درارتباط است . . . . . . . . . نامیده می شود.

10- دربردهای اصلی برای اینکه سرعت انتقال اطلاعات برروی پهنای باند حافظه با FSB هماهنگ شود ازمعماری حافظه به صورت . . . . . . . . . . . . . . استفاده می شود.

ج) به سوالات زیر پاسخ دهید ( هرکدام 1 نمره )

1- تفاوت مدل آدرس دهی CHS و ZBR رادردیسک سخت توضیح دهید.

2- 4 تا ازخدمات متداول بایاس راشرح دهید.

3- FSB و BSB راتعریف نمائید.

4- تفاوت DVD های ازنوع HD و BD چیست ؟

سخت افزار- استان کرمان- ناحیه 1

الف ) هریک ازمواردزیرراتعریف کنید ( هرکدام 5/0 نمره )

1) رابط گرافیک 2) Frame Buffer

3)DVI-I 4) آداپتورشبکه

5) کنترل کننده صفحه کلید 6) DSP ماوس

7) تضاد درمونیتور 8)کنترلر چاپگر

9) تونر 10) ذوب کننده (Fuser)

11) Flashing 12) GPU

ب) جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید ( هرکدام 5/0 نمره )

1) آداپتور SVGA 24 بیتی قادر به تولید . . . . . . . . . . . رنگ می باشد .

2) فن آوری . . . . . . . . . . . . . . درATI که اجازه می دهد دوکارت گرافیک به کیس متصل شوند .

3) دراین حالت لامپ تصویر درعمل خاموش است وصفحه نمایش 10 تا 15 وات انرژی مصرف می کند وپس ازفشار صفحه کلید به آهستگی روشن می شود . . . . . . . . . . .

4) دقت چاپ را باواحد . . . . . . . . . . . . می سنجند.

ج) به سوالات زیر پاسخ دهید .

1) مراحل پخش صدا را توضیح دهید ( 4 مورد) ( 2 نمره )

2) وظایف آداپتور شبکه (کارت شبکه ) رابنویسید ( 4 مورد) (2 نمره )

3) سیستم لیزر درچاپگرهای لیزری شامل چه قسمتهایی است نام ببرید (5/1 نمره )

4) چگونه می توان ازطریق دیسکت بایاس راارتقاء داد ( 5/1 نمره )

5) انواع نگهداری سخت افزاری رانام ببرید ( 1 نمره )

6) عملکرد DSL راتوضیح دهید ( 1 نمره )

7) مزایای صفحه نمایش LCD رابنویسید ( 4 مورد ) ( 1 نمره )

د) هریک ازعیوب زیر ناشی ازچه مشکلی می باشد . (هرکدام 5/0 نمره

1) چندین کاغذ بایکدیگر به داخل چاپگر کشیده می شود .

2) جوهر روی کاغذ پاک می شود

3) تصویر به شکل لرزش مداوم است

4) پس ازگذاشتن دیسک ها درداخل درایو همواره چراغ سبزرنگ روشن است

نمونه سوالات تشریحی سخت افزار – شهرستان کوار سری چهارم

1-جامپر چه کاربردی دارد؟

2-4 مرحله اجرای یک دستورالعمل را بنویسید.

3-Ups چیست ؟ دونوع آنرا نام ببرید.

4-حافظه نهان Ram Cache چه کاربردی دارد؟

5-عمل Booting را تعریف کنید.

6-دو دسته صفحه نمایش از لحاظ نحوه نمایش اطلاعات را نام ببرید.

7-دو مورد از انواع کیس ایستاده را نام ببرید.

8-کنتراست را در صفحه نمایش تعریف کنید

9-چهار عامل مهم در انتخاب چاپگر را بنویسید.

10-بستن حافظه ها به صورت Dual Chanel چه کاربردی دارد؟

11-سیگنال Power Good چیست ؟ تفاوت آنرا باPower On بنویسید.

12-اگر گذرگاه آدرس یک سیستم 8 بیتی باشد امکان دسترسی به چه مقدار حافظه را دارد؟

13-کاربرد برنامه Post را بنویسید.

14-یک مزیت چاپگرهای لیزری را نسبت به بقیه چاپگرها بنویسید.

15-FSB یا گذرگاه جلویی یک مسیر درونی بین ……………..و …………….است.

16-دو نوع گذرگاه اصلی یک سیستم رایانه ای را نام ببرید.

 

درباره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *