یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
خانه / رایانه / تست های درس سخت افزار کامپیوتر

تست های درس سخت افزار کامپیوتر

سوالات و تست های درس سخت افزار کامپیوتر

در این بخش از وبلاگ عارف رایانه 70 سوال از درس سخت افزار را برای شما آماده کرده ایم. در بخش دوم هم پاسخ سوالات را به صورت تشریحی به شما ارائه می کنیم تا بتوانید اشکالات خود را بر طرف کنید.

تست های درس سخت افزار کامپیوتر

سوالات و تست های درس سخت افزار رشته کامپیوتر

سخت افزار– طراح استان کرمان– طراح خانم مهدیه السادات حسینی پور

1- مهمترین شاخص در انتخاب منبع تغذیه کدام است؟ تست های درس سخت افزار

1)ولت                    2 )وات                 3)آمپر                               4)ولتاژ

2- کدام سیگنال سیستم را وادار به راه اندازی مجدد می کند؟

1SB        PS-ON                    3PW-OK                    Stand by

3- کاربرد حافظه نهان سطح سه (3L)چیست؟ تست های درس سخت افزار

1)برای نگهداری دستور العمل ها                           2)برای نگهداری داده ها

3)برای نگهداری داده هاودستورالعمل ها                 4)برای نگهداری کد برنامه اجرایی

4- کدام کانکتور برای تأمین برق برداصلی است؟ تست های درس سخت افزار

  ATX P        EATX          molex            ATX Main1

5 – …………وسیله ای که برق را در خود ذخیره می کند وبا قطع برق به طور اتوماتیک در مدار قرار می گیرد .

 UPS         online            off line               power

6- اطلاعات ……….. در حافظه نهان ذخیره می شوند. تست های درس سخت افزار

1 ) دائمی          2 )موقت            3 ) اخیر استفاده شده         4 ) تصادفی

7- حافظه نهانی که برای انتقال داده بین RAM وپردازنده استفاده می شود ….. نام دارد.

   disk cache    ram cache       cache disk    rom cache

8- کدام یک از ویژگیهای منبع تغذیه نوع ATX نمی باشد؟ تست های درس سخت افزار

1) در این نوع منبع  تغذیه جریان هوا از داخل کیس مکیده می شود.

2) رابط منبع به برد اصلی دارای ولتاژ3/3 ولت می باشد.

3) یک تنظیم کننده ولتاژ روی برد اصلی قرار می گیرد.

4) جریان هوا از قسمت عقب منبع تغذیه به خارج هدایت می شود.

9- اندازه ی گذرگاه داده نشان دهنده ………………………پردازنده برای انتقال داده می باشد.

1) مقدار حافظه        2) سرعت دسترسی به حافظه      3) قدرت وتوانایی   4) همه موارد

10- گذرگاهی که پردازنده را به حافظه نهان L2 پیوند می دهد چه نام دارد؟

 FSB              BSB                               BBS               FBS

11- برای گذرگاه آدرس 32 بیتی ، امکان دسترسی به …………………….محل حافظه وجود خواهد داشت.

1) 25                2) 232                                 3) 4 گیگا بایت       4) موارد 3و2

12- در کدام روش انتقال اطلاعات، از دستگاههای مختلف به پردازنده ، وسایل جانبی کنترل گذرگاه سیستم را برای دسترسی مستقیم به حافظه در اختیار می گیرند؟

 polling          programmed I/O            DMA            Interrupt

13- واحد اندازه گیری سرعت ساعت داخلی کدام است؟ تست های درس سخت افزار

1) مگا هرتز        2) کیلو بایت                            3) بایت                 4) کیلو بایت در ثانیه

14- در کدام فناوری های ساخت پردازنده  چندین پردازشگر به طور جداگانه با یکدیگر در یک برد اصلی کار می کنند؟

 فناوری چند هسته ای        فناوری SMP      فناوری thread       فناوری hyperthreading

15- معایب پردازنده های دو هسته ای کدام است ؟ تست های درس سخت افزار

1) پهنای باند ثابت ، گرمای بیشتر                             2) مصرف بالا ، پهنای باند ثابت

3) تأخیر در کار سیستم عامل ، گرمای بیشتر             4) تأخیر در کار سیستم عامل ،  پهنای باند ثابت

16- کانکتوری که ارتباط بین برد اصلی وپردازنده را برقرار می کند کدام است؟

4) SOCKET(1         SATA (2              BERG (3               MOLEX

17- کانکتور ………… برای تأمین برق خنک کننده های سیستم استفاده می شود.

 atxp4        Molex          sata          Berg

18- کدام سیگنال خروجی منبع تغذیه سبز رنگ بوده وخطوط 3/3 _+ ، 5_+ و12_+ ولتی را تحت تأثیر قرا ر می دهد. تست های درس سخت افزار

 ps-on          SB                pw-ok          pw-on

19- کدام نوع پردازنده به مقدار حافظه نهان وتعداد هسته ها به منظور بهبود کارایی سستم توجه دارد ؟

 core2qua      conroe                  core2duo          core2solo

20- اولین پردازنده 64 بیتی شرکت AMD  کدام مدل بود ؟

 opteron    Athlon 64              Barton               Sempron

21- IC  که روی برد اصلی قرار دارد و واسط بین سخت افزار ونرم افزار است کدام است؟

 RAM BIOS               POST                  Bootstrop loader   ROM BIOS

22- تراشه ای که روی برد اصلی قرار دارد و مسؤول برقراری ارتباط بین پردازنده با حافظه و وسایل جانبی است چه نام دارد؟

southbridge  Northbridge      Raidbridge        گزینه های الف وب

23- کدام گزینه انواع درگاه ها را عنوان می کند؟

1) COM,LPT,CONTROL,USB  2)   USB,FIREWIRE,DATA,LPT

3) COM,LPT, USB,FIREWIRE      4)    COM,LPT, USB,ADDRESS

24- حداکثر طول کابل USB کدام است؟

 m5              m5/1       m12             m2

25- دستگاه هایی که از درگاه سری وموازی استفاده می کنند برای انتقال به پردازنده از چه تراشه ای استفاده می کنند؟

 southbridge  super I/O            Northbridge     PCI

26- کدام گذرگاه از خاصیت ارتباط نظیر به نظیر استفاده می کند؟

1)AGP              PCI                 PCI-X          PCI-E

27- گذرگاه PCI چند دستگاه را در یک زمان تحت پوشش قرار می دهد؟

1) 5 دستگاه                                        2) 7 دستگاه

3)6 دستگاه                                         4) 3 دستگاه

28- کدام گزینه از کارهای بایاس نمی باشد؟

1) مدیریت توان دستگاهها

2)اجرای برنامه Post به منظور اطمینان از صحت عملکرد اجزای سخت افزار

3) تشخیص درایو راه انداز سیستم

4) مدیریت برنامه های کاربردی

29- ترتیب عمومی تست دستگاه های زیر به وسیله برنامه Post کدام است ؟

1) تولید کننده پالس ساعت ،پردازنده ، حافظه های نهان ، چیپ ست ،حافظه سیستم ، دستگاه های استفاده کننده از گذرگاه PCI  ، کنترلر گرافیک

2) دستگاه های استفاده کننده از گذرگاه PCI  ، حافظه های نهان ، چیپ ست ،حافظه سیستم ، تولید کننده پالس ساعت ،پردازنده ، کنترلر گرافیک

3) تولید کننده پالس ساعت ،پردازنده ، حافظه های نهان ، دستگاه های استفاده کننده از گذرگاه PCI  ، کنترلر گرافیک، چیپ ست ،حافظه سیستم

4) حافظه های نهان ، چیپ ست ،حافظه سیستم ، دستگاه های استفاده کننده از گذرگاه PCI  ، تولید کننده پالس ساعت ، کنترلر گرافیک

30- وسیله ای که در یکی از اسلات های توسعه قرار گرفته وبا روشن وخاموش شده لامپ هایش نشان می دهد که چه وسیله ای مشکل دارد ………….. نام دارد.

1) Bootstrap      2)        Post Card

3) Post LED    4)                Post

31- انواع حافظه را بر اساس نحوه نگهداری اطلاعات نام ببرید؟

1) فرار وغیر فرار                                  2) SAM , RAM

3) Volatile , Nonvolatile                       4) گزینه های  1و 2 صحیح می باشد

32- تراشه های حافظه از طریق کارت هایی که ………………. نامیده می شوند قابل دستیابی واستفاده می باشند.

1) سوکت                                          2) ماژول

3) DDR   4)                                          SPD

33- اصلی ترین مکان برای ذخیره سازی داده ها در کامپیوتر های شخصی چه نام دارد؟

1) zip Disks    2)                                  flash

3) دیسک سخت                                    4) فلاپی

34- گذرگاه های PCI-x  و PCI-E  هر کدام به ترتیب از راست به چپ چند بیتی هستند؟

1) 64و32                                             2) 64و64

3) 32و32                                              4) 128و128

35- تراشه EEPROM کوچکی به نام …………. روی حافظه قرار دارد که این تراشه تمام پارامترهای حافظه مانند سرعت و… را در خود نگه میدارد.

1)SPD        2)                   SPROM

3)SDRAM      4)                   SDROM

36- جنس پلاتر ها ودیسک های سخت از چه چیزی است؟

1) شیشه ای یا آلومینیومی                        2)مغناطیس

3) مواد رسانه ای                                     4)پلاستیک

37- کل فضای ذخیره سازی دیسک سخت چگونه محاسبه می شود؟

1) 128*sectors*tracks*sides

2) 512*sectors*tracks*sides

3) 512*sectors*tracks*cylinder

4) 128*sectors*tracks* cylinder

38- برای پیوستگی سیگنال در یک کابل ریبونی حداکثر فاصله بین کانکتورهای اول (یک سرکابل) ودوم(میانی) وبین کانکتورهای دوم(میانی) و سوم (سردیگرکابل) به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

1)18و12 اینچ                                          2)12و18 اینچ

3) 12و6 اینچ                                           4) 6و12 اینچ

39- کدام مورد از مزایای تکنولوژی RAID است؟

1) قابلیت حذف یا اضافه کردن یک دستگاه در حال کار بدون نیاز با راه اندازی مجدد

2) قابلیت دریافت بیش از یک درخواست در لحظه وقرار دادن آن در صف

3) بازدهی بالا

4) بالا بردن قابلیت اطمینان وامنیت اطلاعات

40- طول عمر دیسک های نوری چند برابر دیسک های مغناطیسی است؟

1) 2 برابر                                             2) 3 برابر

3) 4 برابر                                             4)ازنظر طول عمرفرقی با هم ندارند.

41- در کدام نوع دیسک امکان ضبط وپخش هم زمان داده وجود دارد؟

1) CD                                                2) DVD – ROM

3) DVD – RAM                                     4) Blu-ray

42- دلیل اینکه DVD اطلاعات بیشتری را می تواند بخواند کدام است؟

1) طول موج لیزر در CD  کم تر از طول موج آن در DVD است.

2) طول موج لیزر در DVD  کم تر از طول موج آن در CD است.

3) اساس کار DVD تاباندن اشعه لیزر روی صفحه دیسک است.

4) درCD  از لیزر آبی به جای لیزر قرمز استفاده می شود.

43- وظیفه معماری ……………  هماهنگ کردن سرعت انتقال اطلاعات در قسمت پهنای باند حافظه وFSB سیستم است.

1) Rambus                        2) double channel

3) BUS CHANNEL                                                             4) Dual channel

44- برای آدرس دهی محل خاصی در دیسک سخت از مد آدرس دهی …………می توان استفاده کرد.

1) CHS                           2) DHC

3)LBA                            4) ECHS

45- کارتی که اطلاعات دیجیتال تولید شده توسط رایانه را گرفته وآنها را به اطلاعات قابل مشاهده توسط انسان تبدیل می کند چه نام دارد؟

1) کارت صدا                      2) کارت ویدئو

3) کارت TV                       4) کارت شبکه

46- جدیدترین حافظه های دو درگاهی که بطور اختصاصی برای محیط سیستم عامل گرافیکی ویندوز طراحی شده است ،کدام است؟

1) VRAM                          2) DRAM

3) WRAM                         4) WROM

47- کدام استاندارد سیگنال های دیجیتال را مستقیماً برای صفحه نمایش ارسال می کند.

1) DVI                                                                                  2) VGA

3) AGP                                                                                 4) PCI

48- با استفاده از کدام فناوری ها در ارتباط با کارت گرافیک می توان تصاویر سه بعدی زیبا وجذابی خلق کرد؟

1) DirectX, SLI                                                                   2) open GL, CROSS FIRE

3) DirectX,open GL                   4) CROSS FIRE, SLI

49- پردازنده ای که صوت های مختلف را از منابع مختلف وبه طور هم زمان پخش می کند چه نام دارد؟

1) مونوفونیک                     2) استریوفونیک

3) تک کاناله                     4) الف وج صحیح می باشند

50- کدام آداپتور ویژگی بیدار سازی رایانه از راه دور را پشتیبانی می کند؟

1) مودم                          2) گرافیک

3) شبکه                          4) ویدئو

51- فناوری Rubber Dome  در کدام سخت افزار زیر استفاده می شود؟

1) صفحه کلید                     2) ماوس

3) صفحه نمایش                    4) مودم

52- طول کابل SATA و IDE به ترتیب راست به چپ کدام است؟

1) cm46 وm1      2)          m1 و cm 46

3) cm46 وm10     4)         m1 و cm 460

53- کدام نوع صفحه نمایش رنگ ها را واقعی تر نمایش می دهد؟

1) LCD    2)             VGA

3) LED     4)            CRT

54- در مرحله خواب یا تعلیق سیستم صفحه نمایش چند وات انرژی مصرف می کند؟

1) 10 تا 15 وات                  2) 3 وات

3) 7 وات                        4) حداقل 15 وات

55- بهترین زاویه دید در صفحه نمایش های LCD هفده اینچ ویا بالاتر چند درجه است ؟

1) 120 درجه                           2) 180درجه

3) 150 تا 170درجه                      4) 120تا 150 درجه

56- واحد اندازه گیری سرعت چاپ چاپگرها کدام است؟

1) dpi                           2) ppm

3) dpm                          4) dri

57- برای اتصال چاپگر از کدام درگاه ها از گذشته تا کنون استفاده می شود؟

 USB

موازی

 SCSI

همه موارد

58- کدام چاپگر از مزایای وضوح بالاتر ،هزینه چاپ کمتر وسرعت چاپ بالاتر برخوردار است؟

1) سوزنی                        2) جوهر افشان

3) لیزری                        4) ماتریسی

59- کدام گزینه مدل های پردازنده های اینتل Core2 است؟

1) Extereme , quad , Conroe       2) Quad , Duo , Solo

3) Opteron , Quad , Athlon        4) Duo , Meron , Solo

60-کدام دستگاه زیر از Super I/O برای اتصال به پردازنده استفاده می کند؟

1) صفحه کلید    ، ماوس                     2) چاپگر

3) همه دستگاههایی که از درگاه سری وموازی استفاده می کنند

4) همه موارد صحیح است

61- با ضعیف شدن باتری اطلاعات کدام حافظه از بین می رود؟

CMOS RAM

CMOS ROM

 ROM

موارد ب و ج صحیح است.

62- برد مداری کوچکی که نحوه دستیابی وذخیره داده ها روی دستگاه های ذخیره سازی را تعیین می کند چه نام دارد؟

1) بافر                               2) کنترلر دیسک

3) موتور دوکی شکل                     4) استپ موتور

63- در صفحه نمایش CRT لرزش تصویر چه زمانی رخ می دهد وهمچنین چه زمانی تصویر شبح گونی ظاهر می شود؟

1) زمانی که پایداری بسیار پایین باشد لرزش تصویر وزمانی که پایداری بسیار بالا باشد تصویر شبح گونی ظاهر می شود.

2) زمانی که پایداری بسیار بالا باشد لرزش تصویر وزمانی که پایداری بسیار پایین باشد تصویر شبح گونی ظاهر می شود.

3) زمانی که پایداری بسیار بالا باشد لرزش تصویر وتصویر شبح گونی ظاهر می شود.

4) زمانی که پایداری بسیار پایین باشد لرزش تصویر و تصویر شبح گونی ظاهر می شود.

64- در زمان مونتاژ سیستم برای تخلیه الکتریسیته ساکن از کدام وسایل زیر می توان استفاده کرد؟

1) دستبند                       2) نوار

3) دست کش                  4) همه موارد صحیح است.

65- بهترین راه برای تنظیم جامپرها کدام است؟

1)بردن سیستم نزد متخصص          2) امتحان کردن حالتهای مختلف جامپر

3) مطالعه کتابچه برد اصلی             4) همه موارد صحیح است.

66- برق خنک کننده پردازنده از کجا تأمین می شود؟

1) مستقیماً از منبع تغذیه              2) از برق برد اصلی

3) از برق پردازنده                    4) از برق هارد دیسک

67- دلیل استفاده از جدا کننده ها در اتصال بین برد اصلی وکیس کدام است ؟

1) برای محکم کردن کیس در جایش  2) برای بستن پشت کیس

3) برای اینکه اتصال کوتاه بین برد اصلی و کیس ایجاد نشود.

4) برای اینکه برد اصلی راحتتر در جایش قرار گیرد.

68- در اغلب سیستم ها برای فعال شدن برنامه Setup از کدام کلیدها می توان استفاده کرد؟

1) ctrl-Alt-Esc

 Ctrl-Esc

 Del یا F2

 همه موارد صحیح است.

69- کدام برنامه وضعیت سلامتی دیسک سخت را گزارش می دهد؟

1) Sandra    2)        v2.30Dead pixel Tester

3) GPU-z    4)          HD Tune

70- اگر لرزش صفحه نمایش به شکل جابجایی مکانی جزیی تصویر باشد، ………………نامیده می شود.

1) Jitter     2)           Flicker

3) Gitter     4)              Refresh rate

پاسخ تست های درس سخت افزار کامپیوتر

1- گزینه 2 صحیح است.

مهمترین شاخص منبع تغذیه میزان وات آن می باشد.

2-  گزینه 3 صحیح است.

اگر مشکلی در منبع تغذیه بوجود آید سیگنال PW-OK فرستاده نمی شود و سیستم را وادار به راه اندازی مجدد می کند.

3 – گزینه 4 صحیح است.

این نوع حافظه بیشتر در پردازنده های جدید،برای نگهداری کد برنامه اجرایی استفاده می شود.

4- گزینه 4 صحیح است.

کانکتور ATX Main برای تأمین برق برداصلی است

5 – گزینه 1 صحیح است.

UPS وسیله ای که برق را در خود ذخیره می کند وبا قطع برق به طور اتوماتیک در مدار قرار می گیرد .

6- گزینه 3 صحیح است.

اطلاعات اخیر استفاده شده در حافظه نهان ذخیره می شوند. تست های درس سخت افزار کامپیوتر

 7- گزینه 2 صحیح است.

حافظه نهان  ram cache برای انتقال داده بین RAM وپردازنده استفاده می شود .

8- گزینه 3 صحیح است.

منبع تغذیه نوع ATX  دارای ولتاژ 3/3 بوده و  نیازی به تنظیم کننده ولتاژ روی برد اصلی ندارد

9- گزینه 3 صحیح است.

اندازه ی گذرگاه داده نشان دهنده قدرت وتوانایی پردازنده برای انتقال داده می باشد.

10- گزینه 2 صحیح است.

گذرگاهی که پردازنده را به حافظه نهان L2 پیوند می دهد BSB نام دارد.

11- گزینه 4 صحیح است.

برای گذرگاه آدرس 32 بیتی ، امکان دسترسی به 232 (4 گیگا بایت) محل حافظه وجود خواهد داشت.

12- گزینه 3 صحیح است.

 در روشDMA ، وسایل جانبی کنترل گذرگاه سیستم را برای دسترسی مستقیم به حافظه در اختیار می گیرند.

13- گزینه 1 صحیح است. تست های درس سخت افزار کامپیوتر

واحد اندازه گیری سرعت ساعت داخلی مگا هرتزاست.

14- گزینه 2 صحیح است.

در فناوری SMPساخت پردازنده  چندین پردازشگر به طور جداگانه با یکدیگر در یک برد اصلی کار می کنند.

15- گزینه 4 صحیح است.

تأخیر در کار سیستم عامل ،  پهنای باند ثابت

16- گزینه 1 صحیح است.

کانکتوری که ارتباط بین برد اصلی وپردازنده را برقرار می کند SOCKET نام دارد.

17- گزینه 2 صحیح است.

کانکتور Molex برای تأمین برق خنک کننده های سیستم استفاده می شود.

18- گزینه 1 صحیح است.

سیم خروجی ps-on  منبع تغذیه سبز رنگ بوده وخطوط 3/3 _+ ، 5_+ و12_+ ولتی را تحت تأثیر قرا ر می دهد.

19- گزینه 3 صحیح است.

پردازنده core2duo به مقدار حافظه نهان وتعداد هسته ها به منظور بهبود کارایی سستم توجه دارد.

20- گزینه 1 صحیح است.

اولین پردازنده 64 بیتی شرکت AMD  مدل opteron بود. تست های درس سخت افزار کامپیوتر

21- گزینه 4 صحیح است.

ROM BIOS روی برد اصلی قرار دارد و واسط بین سخت افزار ونرم افزار است.

22- گزینه 2 صحیح است.

تراشه ای که روی برد اصلی قرار دارد و مسؤول برقراری ارتباط بین پردازنده با حافظه و وسایل جانبی است Northbridgeنام دارد.

23- گزینه 3 صحیح است.

انواع درگاه :            COM,LPT, USB,FIREWIRE

24- گزینه 1 صحیح است. تست های درس سخت افزار کامپیوتر

حداکثر طول کابل USBm5 است.

25- گزینه 2 صحیح است.

دستگاه هایی که از درگاه سری وموازی استفاده می کنند برای انتقال به پردازنده از تراشه super I/O استفاده می کنند.

26- گزینه 4 صحیح است.

گذرگاه  PCI-E از خاصیت ارتباط نظیر به نظیر استفاده می کند.

27- گزینه 1 صحیح است.

گذرگاه PCI ، 5 دستگاه را در یک زمان تحت پوشش قرار می دهد

28- گزینه 4 صحیح است.

مدیریت برنامه های کاربردی از کارهای بایاس نمی باشد.

29- گزینه 1 صحیح است. تست های درس سخت افزار کامپیوتر

تولید کننده پالس ساعت ،پردازنده ، حافظه های نهان ، چیپ ست ،حافظه سیستم ، دستگاه های استفاده کننده از گذرگاه PCI  ، کنترلر گرافیک

30- گزینه 2 صحیح است.

Post Card وسیله ای است که در یکی از اسلات های توسعه قرار گرفته وبا روشن وخاموش شده لامپ هایش نشان می دهد که چه وسیله ای مشکل دارد .

31- گزینه 4 صحیح است.

انواع حافظه بر اساس نحوه نگهداری اطلاعات عبارتند از:

فرار (Volatile) وغیر فرار(Nonvolatile)

32- گزینه 2 صحیح است. تست های درس سخت افزار کامپیوتر

تراشه های حافظه از طریق کارت هایی که  ماژول نامیده می شوند قابل دستیابی واستفاده می باشند.

33- گزینه 3 صحیح است.

اصلی ترین مکان برای ذخیره سازی داده ها در کامپیوتر های شخصی دیسک سخت نام دارد.

34- گزینه 2 صحیح است.

گذرگاه های PCI-x  و PCI-E  هر کدام 64 بیتی هستند.

35- گزینه 1 صحیح است.

تراشه EEPROM کوچکی به نام SPD روی حافظه قرار دارد که این تراشه تمام پارامترهای حافظه مانند سرعت و… را در خود نگه میدارد.

36- گزینه 1 صحیح است.

جنس پلاتر ها ودیسک های سخت از جنس  شیشه ای یا آلومینیومی است.

37- گزینه 2 صحیح است.

512*sectors*tracks*sides

38- گزینه 1 صحیح است.

برای پیوستگی سیگنال در یک کابل ریبونی حداکثر فاصله بین کانکتورهای اول (یک سرکابل) ودوم(میانی)12اینچ وبین کانکتورهای دوم(میانی) و سوم (سردیگرکابل) 6اینچ است.

39- گزینه 4 صحیح است.

بالا بردن قابلیت اطمینان وامنیت اطلاعات از مزایای تکنولوژی RAID است.

40- گزینه 1 صحیح است.

طول عمر دیسک های نوری 2 برابر دیسک های مغناطیسی است.

41- گزینه 4 صحیح است.

در دیسک Blu-ray امکان ضبط وپخش هم زمان داده وجود دارد.

42- گزینه 2 صحیح است.

طول موج لیزر در DVD  کم تر از طول موج آن در CD است.

43- گزینه 4 صحیح است.

وظیفه معماری Dual channel  هماهنگ کردن سرعت انتقال اطلاعات در قسمت پهنای باند حافظه وFSB سیستم است.

44- گزینه 1 صحیح است.

برای آدرس دهی محل خاصی در دیسک سخت از مد آدرس دهی CHS می توان استفاده کرد.

45- گزینه 2 صحیح است.

کارتی که اطلاعات دیجیتال تولید شده توسط رایانه را گرفته وآنها را به اطلاعات قابل مشاهده توسط انسان تبدیل می کند کارت ویدئو نام دارد.

46- گزینه 3 صحیح است.

جدیدترین حافظه های دو درگاهی که بطور اختصاصی برای محیط سیستم عامل گرافیکی ویندوز طراحی شده است ، WRAMاست.

47- گزینه 1 صحیح است.

استانداردDVI سیگنال های دیجیتال را مستقیماً برای صفحه نمایش ارسال می کند.

48- گزینه 3 صحیح است.

با استفاده از فناوری DirectX,open GL در ارتباط با کارت گرافیک می توان تصاویر سه بعدی زیبا وجذابی خلق کرد.

49- گزینه 2 صحیح است.

پردازنده ای که صوت های مختلف را از منابع مختلف وبه طور هم زمان پخش می کند استریوفونیک نام دارد.

50- گزینه 3 صحیح است.

آداپتور شبکه ویژگی بیدار سازی رایانه از راه دور را پشتیبانی می کند.

51- گزینه 1 صحیح است.

فناوری Rubber Dome  در صفحه کلید استفاده می شود.

52- گزینه 2 صحیح است.

طول کابل SATA می تواند تا m1باشدو IDEcm 46 است.

53- گزینه 4 صحیح است.

صفحه نمایش CRT رنگ ها را واقعی تر نمایش می دهد.

54- گزینه 1 صحیح است.

در مرحله خواب یا تعلیق سیستم صفحه نمایش 10 تا 15 وات انرژی مصرف می کند.

55- گزینه 3 صحیح است.

بهترین زاویه دید در صفحه نمایش های LCD هفده اینچ ویا بالاتر 150 تا 170درجه است .

56- گزینه 2 صحیح است.

واحد اندازه گیری سرعت چاپ چاپگرها ppm است.

57- گزینه 4 صحیح است.

برای اتصال چاپگر از درگاه های USB ، موازی، SCSI از گذشته تا کنون استفاده می شود.

58- گزینه 3 صحیح است.

چاپگر لیزری از مزایای وضوح بالاتر ،هزینه چاپ کمتر وسرعت چاپ بالاتر برخوردار است.

59- گزینه 2 صحیح است.

Quad , Duo , Solo

60- گزینه 4 صحیح است.

دستگاه هایی مانند صفحه کلید، ماوس ، چاپگر و همه دستگاههایی که از درگاه سری وموازی استفاده می کنند از Super I/O برای اتصال به پردازنده استفاده می کند.

 61- گزینه 1 صحیح است.

با ضعیف شدن باتری اطلاعات حافظه CMOS RAM از بین می رود.

62- گزینه 2 صحیح است.

برد مداری کوچکی که نحوه دستیابی وذخیره داده ها روی دستگاه های ذخیره سازی را تعیین می کند کنترلر دیسک نام دارد.

63- گزینه 1 صحیح است.

زمانی که پایداری بسیار پایین باشد لرزش تصویر وزمانی که پایداری بسیار بالا باشد تصویر شبح گونی ظاهر می شود.

64- گزینه 4 صحیح است.

در زمان مونتاژ سیستم برای تخلیه الکتریسیته ساکن از وسایلی  زیر می توان استفاده کرد:

دستبند،نوار ،دست کش که به دست واز طرف دیگر به کیس متصل می شود.

65- گزینه 3 صحیح است.

بهترین راه برای تنظیم جامپرها مطالعه کتابچه برد اصلی است.

66- گزینه 2 صحیح است.

برق خنک کننده پردازنده از برق برد اصلی تأمین می شود.

67- گزینه 3 صحیح است.

برای اینکه اتصال کوتاه بین برد اصلی و کیس ایجاد نشود،از جدا کننده ها در اتصال بین برد اصلی وکیس استفاده می شود.

68- گزینه 4 صحیح است.

در اغلب سیستم ها برای فعال شدن برنامه Setup از کلیدهای ctrl-Alt-Esc ، Del یا F2، Ctrl-Escو Esc می توان استفاده کرد.

69-گزینه 4 صحیح است.

 برنامهHD Tune وضعیت سلامتی دیسک سخت را گزارش می دهد

70- گزینه 1 صحیح است.

اگر لرزش صفحه نمایش به شکل جابجایی مکانی جزیی تصویر باشد، Jitter نامیده می شود.

درباره

یک دیدگاه

  1. سلام
    شما در امتحان سخت افزار رشته کامپیوتر کمک میکنین؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *