جمعه 19 آوریل 2024

Tag Archives: نقش فناوری اطلاعات در علم پزشکی

کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی چيست ؟

فناوری اطلاعات در پزشکی نقش بسزایی دارد . درواقع پزشکی بدون فناوری اطلاعات یعنی هیچ . انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه بخش‌های اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشورها تاثیراتی قابل توجه بر جای گذاشته‌است .با توسعه فناوری اطلاعات در پزشکی ، به دنبال تحول عظیمی در نظام ارائه …

Read More »