شنبه 13 آوریل 2024

Tag Archives: عکس خودروی گران

خودرو ی خیلی گران و عجیب در شهر تهران

دو خودروی خیلی گران و عجیب در تهران دیده شد خودرو در تهران مساله مهمی شده و همه سعی می کنند برای خرید خودرو از یکدیگر سبقت بگیرند .خیابان های تهران انواع خودروها را در خود دیده است . خودروهایی با قیمت ها ، صداها ، رنگ ها و آدمهایی …

Read More »