چهارشنبه 15 می 2024

Tag Archives: سازمان امور مالیاتی

از کد اقتصادی چه می دانید ؟

شماره اقتصادی در سازمان مالیاتی کداقتصادی یا شماره اقتصادی شماره خاصی است که توسط سازمان امور مالیاتی و بعد از گذراندن مراحل خاصی به فعالان اقتصادی اختصاص داده می شود . در واقع شماره شناسایی این افراد در سازمان امور مالیاتی وجود دارد . کد اقتصادی در واقع یک کد …

Read More »