شنبه 2 دسامبر 2023

Tag Archives: تعمیر گوشی خیس شده

تعمیر گوشی خیس شده در منزل

گوشی خیس شده نیاز به مراقبت سریع دارد . باید سریعا نکاتی را برای ان اجرا کنید تا نسوزد . قبل از ان بگوییم که تاجایی که میتوانید مراقب گوشی تان باشید و نگذارید خیس شود . وقتی به استخر یا حمام می روید هرگز کوشی خود را همراه خود …

Read More »