پنج‌شنبه 7 دسامبر 2023

نمونه سوال ورد با جواب icdl و word

در این بخش از وبلاگ عارف رایانه چند نمونه سوال ورد با جواب آن را برای شما آماده کرده ایم. امیدواریم از این بخش بهره کافی را ببرید.

نمونه سوال ورد با جواب
نمونه سوال ورد با جواب

نمونه سوال ورد word با جواب

1- جهت کپی کردن متن انتخاب شده به حافظه موقت, کدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود ؟ جواب : الف

الف) Ctrl + C        ب) Ctrl + X        ج) Ctrl + V                 د) Ctrl + Z

 

2-برای اینکه یک خانه را به چند خانه فرعی تقسیم کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟ جواب : د

الف)Merge Cell             ب)Table Auto Format

ج)Select Row                د)Split Cells

 

3- برای درج شماره صفحات از کدام گزینه استفاده می‌شود ؟ جواب نمونه سوال ورد : الف

الف ) Insert > Page Layout      ب ) Format > Page Layout

ج ) Insert > Page Number        د ) Format > Page Number

 

4-کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن سرصفحه و پا صفحه به کار می رود؟جواب : ب

الف)View / Toolbars     ب)View / Header And Footer

ج)View /Footnotes             د)Ruler View/

 

5-برای ایجاد شیرازه جهت سیمی یا صحافی کردن صفحات باید ……….…. را تنظیم کنیم. جواب : ج

الف)Margin   ب )  Footer    ج ) Gutter            د)Header

 

6- برای تغییر رنگ داخل مربع  از کدام ابزار استفاده می شود ؟ جواب : الف

الف) Fill Color                   ب) Line Color

ج) Order Color                 د) Picture Color

ادامه نمونه سوال ورد با جواب

7- برای چاپ متن انتخاب شده کدام مورد از پنجره Print (چاپ) را انتخاب می کنیم ؟ جواب : ج

الف)  Current Page    ب) Pages        ج) Selection                   د)All

 

8- برای بستن پاراگراف در متن جاری و ایجاد یک پاراگراف جدید از کلید ………………. استفاده می شود ؟ جواب : ج

الف) Background        ب) Spacebar          ج) Enter                  د)Shift

 

9- نام پیش فرض سند خالی برنامه واژه پرداز Word چیست ؟ جواب : ب

الف) Book1   ب) Document1    ج) Persentation1      د)Database1

 

10-برای ایجاد یک صفحه جدید در برنامه Word کافی است کلید ………….. را فشار دهیم. جواب : د

الف)Back  Space    ب)Spacebar   ج) Enter        د) Ctrl + Enter

 

11- در پنجره Font کدام گزینه متن را سایه دار می کند ؟ جواب : د

الف- Emboss         ب- Engrave          ج- Out Line          د-Shadow

 

12- در پنجره Paragraph کدام گزینه از Line Spacing فاصله پاراگراف جاری را از پاراگراف قبلی تعیین می کند ؟ جواب : ب

الف- After          ب- Before           ج- Exactly      د- Multiple

 

13- از کدام ابزار برای کپی قالب بندی کارکتر یا پاراگراف مورد نظر به کارکتر یا پاراگراف دیگر استفاده می شود ؟ جواب : ب

الف- Copy     ب- Format Painter       ج- Clip Board   د-Replace

 

14- در پنجره Tabs از کدام قسمت برای خط راهنما بین دو Tab استفاده می شود ؟ جواب : ج

الف- Tab Stop   ب- Alignment         ج- Leader      د- Default Tab

 

15- برای ایجاد کادر دور صفحه کدام تب از پنجره Border And Shading را انتخاب می کنیم ؟ جواب : ب

الف- Borders    ب- Page Border        ج- Shading        د- امکان پذیر نیست

 

16- از پنجره Page Number(شماره گذاری صفحات) کدام قسمت محل چاپ شماره صفحه را تعیین می کند؟ جواب : الف

الف) Position                                          ب) Preview

ج) Show Number On First Page     د) دکمه Format

 

17- جهت درج علائم ویژه در سندهای Word از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟ جواب : ب

الف)Insert¦Format                   ب) Insert¦Symbol

ج) Insert¦Character                   د) Insert¦Bullets

 

18-  گزینه Font از منوی  Format  چه عملی انجام می دهد ؟ جواب : الف

الف- برای انتخاب قلم          ب- برای درج سمبل

ج- برای رسم کادر             د- برای تنظیم پاراگراف

 

19- در کدام حالت نمایش چگونگی چاپ متن ، گرافیک و سایر اجزای صفحه را بصورتی که چاپ خواهند شد مشاهده می گردد ؟ جواب : ب

الف- Web Layout    ب- Print  Layout    ج- Out Line   د-Normal

 

20- اگر روی کلمه غلط راست کلیک کنیم منوی میانبر ظاهر می شود ، با انتخاب کدام گزینه ، کلمه مورد نظر را به لغت نامه اضافه می کند ؟ جواب : ب

الف- Change              ب- Add               ج- Change All           د-Ignore

 

امیدواریم از این بخش از وبلاگ عارف رایانه بهره کافی را برده باشید.

 

 

About

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *