ویروس svchost exe
به گزارش وبلاگ عارف رایانه همیشه در میان پروسه های ویندوز چندین پروسه svchost.exe ( ویروس svchost exe ) وجود دارد . پس همین اول مشکوک نشوید که ویروس هستند چون طبیعی است و همه ویروس نیستند. چون بعضی ها مربوط به system و بعضی ها هم مربوطه NETWORK System هستند.