ماریو اندروید
ماریو اندروید میتواند براحتی از محیط اطرافش اطلاعات جمع کند و اشتباهات را تصحیح نماید . کم کم زندگی ما وارد دنیای تخیل می شود . مثل اینکه مثلا ربات پرواز میکند ، ربات به پزشک کمک میکند و ... از ماریو کم کم برای ایده گرفتن برای این اهداف هم استفاده می شود .