LCD
در این دوره اگر برای خریدن یک مانیتور LCD به بازار بروید به شما می گویند باید یک پانل IPS را بخرید و اصلا سمت پانل های TN نروید . البته تا حدودی این حرف درست است اما قبل از انتخاب باید ببینید نیاز شما از مانیتور های LCD چیست.