نرم افزار پاکسازی رجیستری
نرم افزار پاکسازی رجیستری یا نرم افزار avs registry cleaner یک نرم افزار جامع و کامل و مفید برای پاکسازی رجیستری میباشد. حتما میدانید که با پاکسازی هسته ویندوز و رجیستری ویندوز سرعت و کارآیی ویندوز به شدت افزایش می یابد. برای استفاده از نرم افزار پاکسازی رجیستری یا نرم افزار avs registry cleaner تن