کسب درآمد از اینستاگرام
برای کسب درآمد از اینستاگرام لید مَگنت* خود را با اضافه کردن عکس یا ویدئو کامل کنید.لید مَگنت، محصول یا خدماتی است که فروشنده اینترنتی به مشتری بالقوه خود ارائه می دهد تا در عوض آدرس ایمیل او را دریافت کند.