شارژ 100 درصد گوشی
شارژ 100 درصد گوشی از عمر باتری تان میکاهد . اگر در طول شب گوشی هوشمند خود را شارژ کنید ممکن است برای همیشه آن را از دست بدهید و باتری اش را نابود کنید . همچنین وقتی ظرفیت باتری گوشی پایان می یابد و باتری 100 درصد می شود اگر باز هم گوشی به شارژر باشد مواد شیمیایی داخل باتری می تواند باتری را نابود