پرینتر Canon Pixma IP-4700
پرینتر Canon Pixma IP-4700 از نوع جوهر افشان رنگی است که حداکثر چاپ آن روی صفحه A4 میباشد و فقط قابلیت چاپ روی کاغذ را دارد. سرعت چاپ پرینتر Canon Pixma IP-4700 روی A4 در دقیقه 8.1 صفحه میباشد و با رنگ کامل میتواند حدود 3000 صفحه را برای شما چاپ کند.