ویرایش عکس
برای ویرایش عکس در فتوشاپ اول از همه عکس موردنظرتان را در فتوشاپ باز کنید و از فهرست Image به گزینه Adjustments بروید. درمرحله بعد دستور Levels را انتخاب کنید. بجای این کارمیتوانستید ازکلیدهای میان‌بر فتوشاپ Ctrl+L را بفشارید.