مرورگر کروم جدید
اگر مایلید که تصویر پوسته و رنگ ان را در مرورگر کروم جدید عوض کنید به مراحل زیر توجه کنید. در مرحله اول برای تغییر پوسته و رنگ مرورگر جدید کروم به لینک زیر بروید و از ستون سمت چپ روی Themes را انتخاب نمایید . https://chrome.google.com/webstore