پرداخت غیر حضوری قبوض
در اولین مرحله برای پرداخت غیر حضوری قبوض افراد باید در یکی از بانکهای ارائه دهنده خدمات غیر حضوری پرداخت قبوض افتتاح حساب کنند. سپس در سایت بانک مورد نظر ، روی گزینه «ورود به بانکداری اینترنتی» یا «پرداخت الکترونیکی قبوض» را کلیک کنید.