ویکی پدیای اندروید
در ویکی پدیای اندروید باید از سمت راست به چپ روی صفحه گوشی را لمس کنید . اکنون منویی باز خواهد شد که فهرست همه مقاله ها را دارد . این منو کاربرد زیادی دارد . اگر از چپ به راست لمس کنید یعنی برعکس حالت قبل منوی مختص خود برنامه ویکی پدیا باز میشود.