نبود امکانات در ویندوز 10
یکی از موارد نبود امکانات در ویندوز 10 ، فرضیه انتخاب کاربر است . آنها که تصور می‌کنند با غیر فعال نمودن گزینه دریافت اطلاعات می‌توانند از انتشار اطلاعات شخصی‌شان خودداری کنند حتماً با شنیدن این خبر که در ویندوز 10، در هر صورت اطلاعتشان دریافت می‌گردد ناامید خواهند شد.