وب سایت
برای این كه وب سایت مورد نظر در اینترنت در دسترس باشد نیاز است كامپیوترتان همیشه روشن باشد و همچنین به اینترنت متصل باشد ؛ به محض خاموش شدن كامپیوتر دیگر كسی سایت مورد نظر را نخواهد دید. اگر از نرم افزار های راه اندازی سرور اطلاعاتی نداشته باشید ، این كار می تواند پیچیده باشد .