هکر
هکرهای کلاه سفید اشخاصی هستند با مهارت هاي هکر حرفه اي که براي مقاصد تدافعي استفاده می شوند . به علاوه به عنوان تحليل گران امنيت اطلاعات (Security Analysts) مورد شناخت واقع شده اند . ادامه مطلب را مطالعه کنید .