یوزر و پسورد نود32
برای آپدیت کردن نود32 به یوزر و پسورد هایی نیاز است تا در قسمت ستینگ نرم افزار آن را وارد کرده و سپس آپدیت کنید . اکنون برخی از این یوزر و پسورد ها را برایتان در زیر آورده ایم .