نرم افزار وضعیت آب و هوا
یکی از ویژگیهای نرم افزار Sense Flip Clock and Weather وجود انیمیشن های شناور است.پوسته های مختلف برای آیکن وضعیت جوی از دیگر خصوصیات نرم افزار وضعیت آب و هوا اندروید است. این نرم افزار یک نرم افزار عالی برای نمایش وضعیت آب و هوا است.