نرم افزار Xinorbis
نرم افزار Xinorbis تحلیلگر ساده در عین حال قدرتمند دیسک هارد است . با کمک این نرم افزار کاربر مروری کامل از محتویات یک دیسک ، پوشه ، قابل جابجایی و یا شبکه هارد دیسک را به دقت کنترل می کند .