نرم افزار QuickTime
دولت آمریکا به کاربران کامپیوترهای شخصی با سیستم عامل ویندوز اخطار داده است که نرم افزار QuickTime که مخصوص پخش فایل های چندرسانه ای شرکت اپل است را سریعا از سیستم خود حذف کند . چون در آن حفره های امنیتی وجود دارد که خطرناک است .