نرم افزار غول چراغ جادو
شما در این نرم افزار با یک غول چراغ جادو به نام Akinator the Genie سر و کار دارید. در این نرم افزار شما باید اول یک شخصیت نسبتا معروف را در ذهنتان تصور کنید. سپس نرم افزار غول چراغ جادو یا نرم افزار Akinator the Genie از شما یک سری سوال میپرسد . وقتی شما به این سوالها جواب دهید در آخر شخصیت مورد نظ