نرم افزار رفع ترس پرواز
برای نرم افزارنویسی این پروژه حدودا 10 طراح و کارشناس در روسیه گرد هم امده اند و ان را طراحی کرده اند . این نرم افزار اسکای گورو نام دارد که به شدت در رفع ترس افراد از پرواز و هواپیما موثر است .