انجام خودکار کارها در اندروید
با استفاده از نرم افزار انجام خودکار کارها در اندروید یا نرم افزار macrodroid می توانید بسیاری از کارهایی را که به صورت متداول انجام می دادید، از این به بعد به صورت خودکار انجام دهید. نرم افزار MacroDroid از این به بعد اینها را به صورت اتوماتیک برای شما انجام می دهد.