میانبر ویندوز 8
میانبر ویندوز 8 راهکاری برای افزایش سرعت عملیات و تایپ بر روی کیبور در ویندوز کاربر است . همچنین کاربر را در استفاده از کامپیوتر و یا حتی تایپ حرفه ای تر نشان خواهد داد . مثلا میانبر Win + Page Up/ Page Downوظیفه جابجایی بین صفحه نمایش اصلی و فرعی را دارد .