مشکلات اندروید
گاهی ممکن است موردم را روشن کنید اما نتوانید وارد اینترنت شوید. در این مواقع احتمالا مشکل از مودم باشد که با راه‌اندازی مجدد آن و البته تلفن همراه شما، مشکلش حل می شود .