آفیس 2016
یکی از ویژگیهای جدید آفیس 2016 استفاده از فضای ابری برای ذخیره فایل های خود پرداخت می باشد. همچنین از دیگر ویژگیها میتوان به جستجوی پیشرفته ای که در این مجموعه وجود دارد اشاره کرد. جالب است بدانید قابلیت های نمودارها و فرمول ها در اکسل بسیار پیشرفت کرده است .