خرید میز کامپیوتر
هنگام خرید میز کامپیوتر دقت کنید که سطح میز کار باید به اندازه ای بزرگ باشد که جای کافی برای تمام اشیا و وسایل موجود باشد. کاربران باید وسایلی که بیشتر مصرف میکنند را در نزدیک خود و بقیه وسایل را به صورت منظم در جایی بچینند .