خرید
*تنوع محصولات و گوناگونی آنها - *آسانی در سفارش خرید - *دسترسی جهانی به محصول و خدمات موجود - *اطلاعات فراوان در مورد کالاهای موجود - *امکان مقایسه اجناس با یکدیگر و مقایسه قیمت محصولات در کنار همدیگر و .... از مزایای خرید اینترنتی است .