محافظت از چشم دربرابر کامپیوتر
برای محافظت از چشم دربرابر کامپیوتر سیر بخورید . سیر دارای مقداری سولفور و مواد غذایی دیگر است و به تولید آنتی اکسیدان محافظت کننده از لنز چشم کمک میکند .جالب است بدانید که چشم هم ورزش مربوط به خود را دارد . کمی هم به چشمان خود ورزش دهید.