سرفیس مایکروسافت
سرفیس مایکروسافت اکنون بر دو نوع است : سرفس پرو 3 و سرفس 3 که هر دوی ‌شان نیز از چیپست‌ های اینتل بهره می‌برند . قیمت سرفیس مایکروسافت 419 پوند برای سرفس 3 (مدل پایه) آغاز می‌شود و به 639 پوند برای سرفس 3 پرو مدل پایه می‌رسد.