لیست کشویی در اکسل
در اولین مرحله برای ساخت لیست کشویی در اکسل سلولی که قصد دارید لیست کشویی در آن ایجاد شود را انتخاب کنید.در مرحله بعدی در اکسل در تب Data از منوی Data Validation بر روی Data Validation کلیک نمایید.