خستگی چشم هنگام کار با کامپیوتر
برای رفع خستگی چشم هنگام کار با کامپیوتر ، کف دستتان را به هم بمالید تا گرم شود. سپس آن را روی چشمتان بگذارید تا چشمتان ارام بگیرد. یکی ازعوامل خستگی چشم هنگام کار با کامپیوتر پلک نزدن به اندازه کافی میباشد. سعی کنید هنگام کار زیاد پلک بزنید.