تشخیص بیماری در گوگل
برای هر چیزی نباید فورا به پزشک مراجعه کند.شما برای این کار میتوانید از گوگل استفاده کنید . به طوری که لغت مورد نظر را در گوگل تایپ کنید و سپس اطلاعاتی درباره ان بدست اورید . البته گوگل کمی این کار را اسان تر کرده است . گوگل می‌تواند دلایل مشخصی برای تشخیص علائم بیماری شما گزارش دهد.