مزایای ویندوز 8
یکی از مزایای ویندوز 8 سرعت ان است . به گزارش وبلاگ عارف رایانه سرعت اجرای ویندوز هشت یا به عبارتی زمان بوت آن نسبت به ویندوز 7 بسیار زیاد شده است . یک مزایای ویندوز 8 اینست که در ویندوز هشت بازی ها اجرای بهتری دارند .