فن خنک کننده لپ تاپ
انتخاب فن خنک کننده لپ تاپ به دانستن اصوا خاصی نیازمند است. اساس کار خنک کننده ها ، بر اساس انتقال هوا توسط یک فن به داخل لپ تاپ می باشد . به گزارش وبلاگ عارف رایانه با ایجاد فاصله بین لپ تاپ و محل استقرار آن میتوانید لپ تابتان را خنک تر کنید.