فایروال
نسل اول از فایروال‌ها تا لایه سوم مدل OSI موق به کنترل اطلاعات خواهند شد و با توجه به اطلاعاتی که تهیه میکنند و قوانینی که برای این فایروال مشخص میکنند ، Packet ها و صد البته Frame ها (لایه 2) را فیلتر میکنند .