غیر فعال کردن فایروال
برای فعایل یا غیر فعال کردن فایروال ابتدا از منوی استارت وارد کنترل پنل می شویم .اکنون در این قسمت مانند تصویر زیر روی گزینه Windows Fire wall کلیک کنید و به صفحه بعد بروید . سپس ....