ریست شدن گوشی
یکی از زمانهای ریست شدن گوشی ، وقتی است که وارد سیستم عامل می شویم و ناگهان گوشی ریست می شود . اگر دلیل این ریست شدن گوشی ویروس یا برنامه خاصی نباشد حتما دلیلش از رم گوشی شماست .