صفحه مرگ
صفحه مرگ یک بحث پیچیده و مشکل ساز در ویندوز است . بارها اتفاق افتاده که در حال کار با کامپیوتر هستید که یک دفعه صفحه‌ای آبی پر از نوشته جلوی شما ظاهر مي‌شود که تنها جمله قابل تشخیص آن این است: براي ادامه كار كليد Enter رافشاردهيدياازكليدهاي Ctrl + Alt + Del براي ريست کردن كامپيوتر خود استفاده كنید.