افزایش عمر باتری موبایل
یکی از راههای افزایش عمر باتری موبایل قرار دادن ميزان روشنايي LCD گوشي هاي هوشمند بين 20 تا 30 درصد می باشد. این ویژگی باعث می شود باتری موبایلتان خیلی دیر تر از قبل تمام شود و نیاز به شارژ هم داشته باشد.