سرعت دانلود در ایران
خیلی ها از سرعت دانلود در ایران ناراضی هستند و خیلی ها هم از ان راضی هستند یا درواقع شاید با ان کنار امده اند . سرعت دانلود در ایران در رتبه 29 جهان از آخر می باشد . سرعت دانلود در ایران در خطهای ثابت کند است و با میانگین 4.43Mbps برای دانلود و 2.68Mbps برای آپلود در رده 115 جهان قرار دارد.