ساخت ایمیل
در اولین مرحله برای ساخت ایدی یاهو باید به آدرس mail.yahoo.com بروید. در مرحله دوم بعد از اینکه صفحه ایمیل یاهو کاملا باز شد، بر روی دکمه آبی رنگ Create New Account که بالا سمت راست صفحه قرار دارد کلیک نمایید.