گوشی اصل و تقلبی
یکی از راههای تشخیص تفاوت گوشی اصل و تقلبی این است که شما باید کد معروف ستاره نامبر صفر شش نامبر (#06#*) را شماره گیری کنید. اکنون سریال مادربرد گوشی یا IMEI روی نمایشگر ظاهر می شود.