رنگ سال ٩۶
به گزارش وبلاگ عارف رایانه موسسه پانتون یا پنتون ( مرجع جامعه رنگ ها) رنگ سال ٩۶ یا رنگ سال ۲۰۱۷ را رنگ Greenery اعلام کرده است. این رنگ رنگ سبزی مایل به زرد است و نماد برگ های جوان و جوانه گیاهان ، تازه شدن و شروع دوباره شناخته می شود.